tirsdag 17. april 2018

Hjerkinn – Fylkesmannens skoleeksempel på «lokal aksept for og forankring vernet»

Involvering av lokalsamfunnet - et av mange møter!

I Nationen 17.april 2018 uttrykker seniorforskerne Dagmar Hagen og Bjørn Petter Kaltenborn i NINA, sin indignasjon over det de kaller «omkamper fra lokale særinteresser» i verneplanprosessen for nedlagte Hjerkinn skytefelt. Det er spesielt å oppleve forskingsinstitusjonens politiske prosedering, både i brevform og i media. NINA har bidratt i prosessen med sin naturfaglige kunnskap, hvilket er og blir deres oppgave og rolle. Politikernes rolle er å fatte beslutninger på et bredt kunnskapsgrunnlag – noe som også favner behovs- og konsekvensutredninger for andre samfunnsinteresser, f.eks. landbruk, reiseliv og turisme.  

Skytefeltet ble etablert i 1923 og etter nesten 100 år med massiv militær aktivitet i området – noe  både villrein og lokalsamfunn har tilpasset seg og sine behov etter – skal Kongen i statsråd vedta verneplanen for området. Det klinger dårlig fra et politisk ståsted – nesten uansett hvilket parti vi tilhører – å overkjøre et lokalsamfunn i den grad man ville gjort dersom man hadde fjernet absolutt all infrastruktur fra området.

Da Fylkesmannen i Oppland startet verneplanprosessen for snart 5 år siden, var det enorme sprik mellom synspunktene til fylkesmannen og lokalbefolkningen på hva innholdet i verneplanen skulle være. Fylkesmannen var pålagt å ta utgangspunkt i strengeste vernealternativet – dvs totalfjerning av all infrastruktur og etablering av nasjonalpark for hele området. Lokalbefolkningen i Dovre og Lesja på sin side ønsket landskapsvernområde og bevaring av alle veier. Etter 100 år der man har innrettet sitt liv og virke etter områdets fasiliteter, ville det være sterkt ødeleggende for særlig næringslivet, dersom man la helt området under strengeste vernet.

I 2015 meddelte statssekretær Lars Andreas Lunde i brev til fylkesmannen at regjeringen også ønsket et verneplanalternativ utredet der deler av veinettet var bevart. Dette etter innspill fra et samlet lokalmiljø – beitelag, reiselivsnæring og lokalpolitikere. Landbruket trenger adkomstmuligheter til området for tilsyn med beitedyra, ikke minst pga rovviltutfordringer – dyrevelferd og arbeidsmiljø vil i motsatt fall være truet. Reiselivet og turismen trenger bruksområder – om enn de innskrenkes kraftig til ytre deler av planområdet, lengst mot E6.  

Etter en mangeårig, svært ressurskrevende prosess med bred involvering av ulike interesser – og sterke følelser i sving – og utallige møter mellom ulike interesser, la Fylkesmannen frem sin innstilling til verneplan i juli 2017. Store deler er i denne omfattet av nasjonalpark – men Fylkesmannen har også tatt hensyn til lokale behov og på en forbilledlig måte imøtekommet disse med bevaring av noen få men svært viktige veier – ihht fagrapportene på landbruk og reiseliv. Det var spesielt å oppleve den lettelse og glede som hersket overalt – til tross for at ingen fikk i nærheten av det man i utgangspunktet hadde ytret behov for. Fylkesmannen har gjennom en grundig prosess klart kunststykket å skape «lokal forankring og aksept for vernet» - en drømmesituasjon for enhver politiker. Blott ved å vise respekt for lokalbefolkningen og forståelse for jobben sin med å balansere alle interesser - og ikke stemple alt annet enn naturverninteresser som «lokale særinteresser».  Vi opplever NINA’s begrepsbruk og politiske intervenering i saken som utidig og svekkende for troverdigheten som politisk uavhengig kunnskapsleverandør på sitt fagområde.

Fylkesmannen er regjeringens forlengede arm. I Jeløya-plattformen står det: (Regjeringen vil…» "vurdere supplering av nasjonalparkplanen. Lokal medvirkning og aksept er en forutsetning for opprettelse av nye nasjonalparker".  Man kan som fagperson gjerne mene at ens eget fagfelt ikke er tilstrekkelig vektlagt – vi synes dog det er spesielt at NINA fremholder dette, tatt i betraktning den store nasjonalparkutvidelsen. Fylkesmannens rolle er å balansere ulike behov i en verneplan og innhente bredt kunnskapsgrunnlag – det er gjort på en forbilledlig måte i innstillingen som kom i fjor.

Bengt Fasteraune, ordfører i Dovre (Sp)
Mariann Skotte, ordfører i Lesja (Sp)
Hanne Alstrup Velure, Leder i Utmarkskommunenes Landssammenslutning (USS) og Sentralstyremedlem i Høyre

6 kommentarer:


 1. Hei Seere Få ditt tomme ATM-kort som fungerer i alle minibanker over hele verden. Vi har spesialprogrammerte ATM-kort som kan brukes til å hacke minibanker, ATM-kortene kan brukes til å trekke seg tilbake til minibanken eller sveipe i butikkene og POS. Vi selger disse kortene til alle interesserte kjøpere over hele verden, kortet har en daglig uttaksgrænse på $ 10,000 på minibank og inntil $ 50.000 utgiftsgrense i butikker, avhengig av hvilket kort du bestiller, vi er her for deg når som helst, hvilken som helst dag. e-post; (blankatm001@aol.com) Jeg er takknemlig for Mike fordi han forandret historien min plutselig. Kortet fungerer i alle land bortsett fra, kontakt ham nå (blankatm001@aol.com)

  SvarSlett
  Svar
  1. I was searching for loan to sort out my bills& debts, then i saw comments about Blank ATM Credit Card that can be hacked to withdraw money from any ATM machines around you . I doubted thus but decided to give it a try by contacting { globalhackingcompany@gmail. com} they responded with their guidelines on how the card works. I was assured that the card can withdraw $5,000 instant per day & was credited with$50,000,000.00 so i requested for one & paid the delivery fee to obtain the card, after 24 hours later, i was shock to see the UPS agent in my resident with a parcel{card} i signed and went back inside and confirmed the card work's after the agent left. This is no doubts because i have the card & has made used of the card. This hackers are USA based hackers set out to help people with financial freedom!! Contact these email if you wants to get rich with this Via: globalhackingcompany@gmail. com or WhatsApp Via +1 (929) 390-8581..

   Slett
 2. GET YOUR BLANK ATM AND CREDIT CARD AT AFFORDABLE PRICE
  We sell this cards to all our customers and interested buyers worldwide, the card has a daily withdrawal limit of $5000 and up to $50,000 spending limit in stores and unlimited on POS.
  email blankatmmasterusa@gmail.com
  website:https://blankatmmasterusa.wixsite.com/blankatmhackers
  you can also call or whatsapp us Contact us today for more enlightenment +1(539) 888-2243

  Posted by Lucious Haward ,UNITED STATE OF AMERICA,,,,,,

  SvarSlett
 3. GET YOUR BLANK ATM AND CREDIT CARD AT AFFORDABLE PRICE
  We sell this cards to all our customers and interested buyers worldwide, the card has a daily withdrawal limit of $5000 and up to $50,000 spending limit in stores and unlimited on POS.
  email blankatmmasterusa@gmail.com
  website:https://blankatmmasterusa.wixsite.com/blankatmhackers
  you can also call or whatsapp us Contact us today for more enlightenment +1(539) 888-2243

  Posted by Lucious Haward ,UNITED STATE OF AMERICA,,,,,,

  SvarSlett
 4. We are a professional carding team with a large ring around the globe. With over 2 million ATM infected with our malware and skimmers, we can grab bank card data which include the track 1 and track 2 with the card pin. We in turn clone this cards using the grabbed data into real ATM cards which can be used to withdraw at the ATM or swipe at stores and POS. We sell this cards to all our customers and interested buyers worldwide, the card has a daily withdrawal limit of $2500 on ATM and up to $50,000 spending limit on in stores.
  order now: Contact us:blank.atm.hacker2@gmail.com.com whatsApp:+1(843)547-4507

  Here is our price lists for the ATM CARDS :
  BALANCE: PRICE
  $10,000: $500
  $20,000: $1000
  $35,000: $1700
  $50,000: $2500
  $100,000: $5000

  The prices include the shipping fees and charges, order now: Contact us: blank.atm.hacker2@gmail.com

  SvarSlett
 5. Do you know that you can hack any ATM machine !!!

  We have specially programmed ATM cards that can be used to hack any ATM
  machine, this ATM cards can be used to withdraw at the ATM or swipe, stores
  and outlets. We sell this cards to all our customers and interested buyers
  worldwide, the cards has a daily withdrawal limit of $5000 in ATM and up to
  $50,000 spending limit in stores. and also if you in need of any other
  cyber hacking services, we are here for you at any time any day.

  Here is our price list for ATM cards:
  BALANCE PRICE
  $2,500----------------$250

  $5,000----------------$500

  $10,000 ------------- $650

  $20,000 ------------- $1,200

  $35,000 --------------$1,900

  $50,000 ------------- $2,700

  $100,000------------- $5,200
  The price include shipping fees,order now: via email....atmblank65@gmail.com.... you can also call or whatsapp us Contact us today for more enlightenment +2348130970822

  SvarSlett